Regulamin sklepu internetowego meblota:

§ 1. Sklep internetowy meblota jest własnością firmy Marta Swoboda-Palka, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2A, NIP: 645-252-13-09, REGON: 243323976

§ 2. Oferta sklepu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Zamówienia można składać przez całą dobę z każdego miejsca na świecie. Zamówić może zarówno obywatel Polski jak i obywatel każdego innego państwa. Można składać zamówienia na dostawę do innych osób.

§ 3. Zakupu dokonuje się poprzez e-mail do sprzedawcy lub telefonicznie.

§ 4. Zamówienia zostają realizowane po uiszczeniu należności za wybrany produkt oraz koszty przesyłki, chyba, że przedmiot zostanie odebrany osobiście.

§ 5. Dostawa jest realizowana na następujących zasadach: zamówienie wysyłane jest dzień po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sprzedającego. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie w zależności od gabarytów zamawianego produktu. Mniejsze przedmioty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na życzenie klienta. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

§ 6. Formy płatności realizowane są na 2 sposoby:

1. przelew

nr rachunku: 53 1050 1386 1000 0091 3754 9607

posiadacz rachunku: Marta Swoboda-Palka ul. Wyspiańskiego 2A 42-600 Tarnowskie Góry

tytuł przelewu: nazwa produktu

Dane do przelewów zagranicznych:

nazwa odbiorcy: Marta Swoboda-Palka

adres odbiorcy: ul. Wyspiańskiego 2A, 42-600 Tarnowskie Góry

nr rachunku: PL56 1050 1386 1000 0090 6213 3799

kod BIC/SWIFT Banku ING: INGBPLPW

nazwa i adres banku odbiorcy: ING Bank Śląski ul.Sokolska 34, 40-086 Katowice

2. gotówka (tylko przy odbiorze osobistym)

§ 7. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i w euro. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

§ 8. Sklep internetowy meblota sprzedaje artykuły używane, które w zależności od potrzeb oraz możliwości zostały poddane konserwacji lub renowacji. Kupujący musi liczyć się z faktem, iż zakupiony produkt może posiadać niewielkie mankamenty wynikające z jego wcześniejszego użytkowania. Kupujący może poprosić sprzedającego o dodatkowe zdjęcia produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru. Towar (wraz z paragonem) musi być w takim samym stanie jak w chwili zakupu. Kupujący ponosi dodatkowo koszty zwrotu przesyłki. Reklamacje przyjmowane są drogą e-mail pod adresem kontakt@meblota.pl Zwroty towaru przyjmowane są na adres:

Marta Swoboda-Palka

ul. Wyspiańskiego 2A

42-600 Tarnowskie Góry

§ 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Uni Europejskiej, w tym w Polsce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych ("Dane Osobowe").

Sklep internetowy meblota, własność firmy Marta Swoboda-Palka z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Wyspiańskiego 2/A jako administrator danych osobowych informuje Pana/Panią, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji usługi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail), wysłania oferty handlowej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.meblota.pl

Nie ma Pan/Pani prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową realizacji zamówienia. Podanie Danych obowiązkowych w celu zawarcia umowy nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach. Dane te nie będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Ma Pan/ Pani prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

ma Pan/ Pani prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO),

ma Pan/ Pani prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

ma Pan/ Pani prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

ma Pan/ Pani prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Pani/ Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną albo przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową jak również podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu i przesyłek, jak Poczta Polska, kurierzy.

Podane przez Pana/ Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu, skutkiem czego będzie zaprzestanie usługi lub brak odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego strony www.meblota.pl

Przechowujemy dane w przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ma Pan/ Pani prawo wycofania zgody w każdym momencie.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.